Commit d2a28555 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot

Automatically generated installer lang files

parent f66db7a5
......@@ -33,7 +33,7 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['admindirname'] = 'Φάκελος διαχειριστή';
$string['availablelangs'] = 'Λίστα διαθέσιμων πακέτων γλωσσών';
$string['chooselanguagehead'] = 'Επιλογή γλώσσας';
$string['chooselanguagesub'] = 'Παρακαλούμε, επιλέξτε γλώσσα για την εγκατάσταση ΜΟΝΟ. Θα μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα ιστοσελίδας και χρηστών σε μια μετέπειτα οθόνη.';
$string['chooselanguagesub'] = 'Παρακαλούμε, επιλέξτε γλώσσα για την εγκατάσταση. Αυτή η γλώσσα θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως προεπιλεγμένη γλώσσα για τον ιστότοπο, αν και μπορεί να αλλάξει αργότερα.';
$string['clialreadyconfigured'] = 'Το αρχείο ρυθμίσεων config.php υπάρχει ήδη. Χρησιμοποιήστε το admin/cli/install_database.php για να εγκαταστήσετε το Moodle για αυτόν τον ιστότοπο.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Το αρχείο ρυθμίσεων config.php υπάρχει ήδη. Χρησιμοποιήστε το admin/cli/install_database.php για να αναβαθμίσετε το Moodle για αυτόν τον ιστότοπο.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} πρόγραμμα εγκατάστασης γραμμής εντολών';
......@@ -75,4 +75,4 @@ $string['welcomep40'] = 'Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης
$string['welcomep50'] = 'Η χρήση όλων των εφαρμογών σε αυτό το πακέτο υπόκειται στις αντίστοιχες άδειες. Ολόκληρο το πακέτο <strong>{$a->installername}</strong> είναι <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">λογισμικό ανοικτού κώδικα</a> και διανέμεται με την <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> άδεια.';
$string['welcomep60'] = 'Οι παρακάτω σελίδες θα σας καθοδηγήσουν με εύκολα βήματα στην εγκατάσταση και ρύθμιση του <strong>Moodle</strong> στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να δεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή προαιρετικά, να τις τροποποιήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.';
$string['welcomep70'] = 'Πατήστε το κουμπί "Συνέχεια" για να συνεχίσετε με την εκγατάσταση του <strong>Moodle</strong>.';
$string['wwwroot'] = 'Διεύθυνση ιστοσελίδας';
$string['wwwroot'] = 'Διεύθυνση ιστού';
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment