Commit d02dc6a7 authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot

Automatically generated installer lang files

parent 12cd92ba
......@@ -32,12 +32,13 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['clianswerno'] = 'e';
$string['cliansweryes'] = 'b';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Errorea, "{$a->value}" balorea ez da egokia "{$a->option}"-rako';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Balore ezegokia, mesedez saiatu berriz';
$string['clitypevalue'] = 'Sartu balorea';
$string['clitypevaluedefault'] = 'sartu balorea, sakatu Enter-i berezko balorea erabiltzeko ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'Aukera ezezagunak:{$a}
Mesedez, erabili --laguntza aukera.';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Errorea, "{$a->value}" balioa ez da egokia "{$a->option}"-rako';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Balio ezegokia, mesedez saiatu berriz';
$string['clitypevalue'] = 'Sartu balioa';
$string['clitypevaluedefault'] = 'sartu balioa, sakatu Enter-i berezko balioa erabiltzeko ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'Aukera ezezagunak:
{$a}
Mesedez, erabili --help aukera.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'idatzi b (bai esateko) edo e (ez esateko)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'derrigorrezkoa da instalatuta eta gaituta izatea';
$string['environmentrequireversion'] = '{$a->needed} bertsioa beharrezkoa da eta zu {$a->current} ari zara egikaritzen';
......
......@@ -43,7 +43,7 @@ $string['cannotsavezipfile'] = 'Ezin da ZIP fitxategia gorde';
$string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu';
$string['componentisuptodate'] = 'Osagaia eguneratu da';
$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Datu-basearen errorea gertatu da [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Jaitsitako fitxategiaren konprobazioak kale egin du.';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Jaitsitako fitxategiaren egiaztatzeak huts egin du.';
$string['invalidmd5'] = 'Kontrolerako aldagaia gaizki zegoen - saiatu berriz ere';
$string['missingrequiredfield'] = 'Beharrezko eremuren bat falta da.';
$string['remotedownloaderror'] = '<p>Errorea osagaia zure zerbitzarian jaistean, mesedez egiaztatu proxy-ezarpenak, PHP cURL luzapena erabat gomendatzen da.</p>
......
......@@ -98,8 +98,6 @@ $string['welcomep50'] = 'Paketeko aplikazio guztien erabilpena dagozkien lizentz
arautzen dute. <strong>{$a->installername}</strong> aplikazioak
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">kode irekia</a> dauka eta
<a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a> lizentziapean banatzen da.';
$string['welcomep60'] = 'Datozen orriek urrats erraz batzuen bidez gidatuko zaituzte
<strong>Moodle</strong> zure ordenagailuan instalatu eta konfiguratzeko. Aholkatzen diren lehentsitako baloreak
mantendu edo, nahi izanez gero, alda ditzakezu zure beharrei erantzun diezaieten.';
$string['welcomep70'] = '"Hurrengoa" botoia sakatu <strong>Moodle</strong>ren konfigurazioarekin jarraitzeko.';
$string['welcomep60'] = 'Datozen orriek urrats erraz batzuen bidez gidatuko zaituzte <strong>Moodle</strong> zure ordenagailuan instalatu eta konfiguratzeko. Aholkatzen diren lehenetsitako balioak mantendu edo, nahi izanez gero, alda ditzakezu zure beharrei erantzun diezaieten.';
$string['welcomep70'] = 'Egin klik "Hurrengoa" botoian <strong>Moodle</strong>ren konfigurazioarekin jarraitzeko.';
$string['wwwroot'] = 'Web helbidea';
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment