Commit ba997dd6 authored by Sara Arjona's avatar Sara Arjona

Merge branch 'install_35_STABLE' of...

Merge branch 'install_35_STABLE' of https://git.in.moodle.com/amosbot/moodle-install into MOODLE_35_STABLE
parents 5642f070 9c77b530
<?php
// This file is part of Moodle - https://moodle.org/
//
// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Moodle. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
/**
* Automatically generated strings for Moodle installer
*
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
* {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Kon nie die databasis skep nie.</p>
<p>Die gespesifiseerde databasis bestaan nie en die aangetoonde gebruiker het nie toestemming om die databasis te skep nie.</p>
<p>Die werf se administrateur moet die konfigurasie van databasisse verifieer.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kan nie taalgids skep nie';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Kan nie tydelike gids skep nie';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kan nie komponente aflaai nie';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Kan nie ZIP-lêer aflaai nie';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Kan nie komponent vind nie';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Kan nie md5-lêer stoor nie';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Kan nie ZIP-lêer stoor nie';
$string['cannotunzipfile'] = 'Kan nie lêer uitpak nie';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponent is bygewerk';
$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>\'n Databasisfout het opgeduik [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Kontrolering van afgelaaide lêer het misluk';
$string['invalidmd5'] = 'Die kontroleveranderlike was verkeerd - probeer weer';
$string['missingrequiredfield'] = 'Een of ander verlangde veld ontbreek';
...@@ -38,7 +38,7 @@ $string['cannotfindcomponent'] = 'Kan ikke finde komponent'; ...@@ -38,7 +38,7 @@ $string['cannotfindcomponent'] = 'Kan ikke finde komponent';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Kan ikke gemme md5-fil'; $string['cannotsavemd5file'] = 'Kan ikke gemme md5-fil';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Kan ikke gemme zip-fil'; $string['cannotsavezipfile'] = 'Kan ikke gemme zip-fil';
$string['cannotunzipfile'] = 'Kan ikke pakke filen ud'; $string['cannotunzipfile'] = 'Kan ikke pakke filen ud';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er ajour'; $string['componentisuptodate'] = 'Komponenten er opdateret';
$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>En database fejl er opstået [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>'; $string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>En database fejl er opstået [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Downloadet fil-tjek mislykkedes'; $string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Downloadet fil-tjek mislykkedes';
$string['invalidmd5'] = 'Tjekvariablen var forkert - prøv igen'; $string['invalidmd5'] = 'Tjekvariablen var forkert - prøv igen';
......
...@@ -48,7 +48,7 @@ $string['environmentsub2'] = 'Hver version af Moodle har nogle minimumskrav til ...@@ -48,7 +48,7 @@ $string['environmentsub2'] = 'Hver version af Moodle har nogle minimumskrav til
Installationsprogrammet udfører et tjek før hver installation og opgradering. Kontakt din serveradministrator hvis ikke du ved hvordan du installerer en ny version eller aktiverer PHP-extensions.'; Installationsprogrammet udfører et tjek før hver installation og opgradering. Kontakt din serveradministrator hvis ikke du ved hvordan du installerer en ny version eller aktiverer PHP-extensions.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Systemtjekket mislykkedes!'; $string['errorsinenvironment'] = 'Systemtjekket mislykkedes!';
$string['installation'] = 'Installation'; $string['installation'] = 'Installation';
$string['langdownloaderror'] = 'Sproget "{$a}" blev desværre ikke installeret. Installationen vil fortsætte på engelsk.'; $string['langdownloaderror'] = 'Sproget "{$a}" blev desværre ikke downloadet. Installationen vil fortsætte på engelsk.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Den mængde hukommelse PHP kan bruge, er sat til {$a}.</p> $string['memorylimithelp'] = '<p>Den mængde hukommelse PHP kan bruge, er sat til {$a}.</p>
<p>Det kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler aktiveret eller mange brugere.</p> <p>Det kan forårsage at der opstår problemer senere, især hvis du har mange moduler aktiveret eller mange brugere.</p>
......
...@@ -55,7 +55,7 @@ $string['pathserrcreatedataroot'] = 'A telepítő nem tudja létrehozni az adatk ...@@ -55,7 +55,7 @@ $string['pathserrcreatedataroot'] = 'A telepítő nem tudja létrehozni az adatk
$string['pathshead'] = 'Útvonalak megerősítése'; $string['pathshead'] = 'Útvonalak megerősítése';
$string['pathsrodataroot'] = 'Az adatok gyökérkönyvtára nem írható.'; $string['pathsrodataroot'] = 'Az adatok gyökérkönyvtára nem írható.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'A felettes könyvtár ({$a->parent}) nem írható. A telepítő nem tudja létrehozni az adatkönyvtárat ({$a->dataroot}).'; $string['pathsroparentdataroot'] = 'A felettes könyvtár ({$a->parent}) nem írható. A telepítő nem tudja létrehozni az adatkönyvtárat ({$a->dataroot}).';
$string['pathssubadmindir'] = 'Egy pár webes gazdagép esetén az /admin speciális URL pl. a vezérlőpanel eléréséhez. Ez ütközik a Moodle admin oldalainak standard helyével. Javítás: a telepítésben nevezze át a rendszergazda könyvtárát, az új nevet pedig írja be ide. Például: <em>moodleadmin</em>. Ezzel helyrehozhatók a Moodle rendszergazdai ugrópontjai.'; $string['pathssubadmindir'] = 'Egy pár webes gazdagép esetén az /admin speciális URL pl. a vezérlőpanel eléréséhez. Ez ütközik a Moodle admin oldalainak standard helyével. Javítás: a telepítésben nevezze át a rendszergazda könyvtárát, az új nevet pedig írja be ide. Például: <em>moodleadmin</em>. Ezzel helyrehozhatók a Moodle rendszergazdai hivatkozásai.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Szüksége van egy helyre, ahol a Moodle mentheti a feltöltött állományokat. Ez a könyvtár a webszerver felhasználója (általában \'nobody\' vagy \'apache\') számára legyen mind olvasható, MIND ÍRHATÓ. Ha nem létezik, a telepítő megpróbálja létrehozni.'; $string['pathssubdataroot'] = 'Szüksége van egy helyre, ahol a Moodle mentheti a feltöltött állományokat. Ez a könyvtár a webszerver felhasználója (általában \'nobody\' vagy \'apache\') számára legyen mind olvasható, MIND ÍRHATÓ. Ha nem létezik, a telepítő megpróbálja létrehozni.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Teljes útvonal a Moodle telepítéséhez. '; $string['pathssubdirroot'] = 'Teljes útvonal a Moodle telepítéséhez. ';
$string['pathssubwwwroot'] = 'A Moodle elérésére használandó teljes webcím. A Moodle egyszerre több címről nem érhető el. Ha portálja több címet használ, a jelen cím kivételével az összeshez állandó $string['pathssubwwwroot'] = 'A Moodle elérésére használandó teljes webcím. A Moodle egyszerre több címről nem érhető el. Ha portálja több címet használ, a jelen cím kivételével az összeshez állandó
......
...@@ -32,10 +32,10 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die(); ...@@ -32,10 +32,10 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Kan inte skapa databasen.</p> $string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Kan inte skapa databasen.</p>
<p>Den specificerade databasen existerar inte och den givna användaren har inte rättighet att skapa databasen.</p> <p>Den specificerade databasen existerar inte och den givna användaren har inte rättighet att skapa databasen.</p>
<p>Administratören för webbplatsen bör verifiera databaskonfigurationen.</p>'; <p>Administratören för webbplatsen bör verifiera databaskonfigurationen.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Det går inte att skapa en lang-katalog'; $string['cannotcreatelangdir'] = 'Det går inte att skapa lang-katalogen';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Det går inte att skapa en temp-katalog'; $string['cannotcreatetempdir'] = 'Det går inte att skapa temp-katalogen';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Det går inte att ladda ner komponenter'; $string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kan inte ladda ned komponenter';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Det går inte att ladda ner ZIP-fil.'; $string['cannotdownloadzipfile'] = 'Kan inte ladda ned ZIP-fil';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Det går inte att hitta komponent'; $string['cannotfindcomponent'] = 'Det går inte att hitta komponent';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Det går inte att spara md5-fil'; $string['cannotsavemd5file'] = 'Det går inte att spara md5-fil';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Det går inte att spara ZIP-fil'; $string['cannotsavezipfile'] = 'Det går inte att spara ZIP-fil';
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment