Commit e315200c authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot
Browse files

Automatically generated installer lang files

parent 9e2314eb
......@@ -85,10 +85,9 @@ $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot-en kokapena ez da segurua';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin direktorioa ez da existitzen';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP luzapena';
$string['phpversion'] = 'PHP bertsioa';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle-k gutxienez PHP 4.3.0 edo 5.1.0 (5.0.x errore batzuk ditu). </p>
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle-k gutxienez PHP 5.6.5 bertsioa behar du (7.x bertsioak muga batzuk ditu). </p>
<p>Zure bertsioa: {$a}</p>
<p>PHP eguneratu edo PHP bertsio berriagoa duen zerbitzari batera jo</p>
<p>5.0.x baduzu, nahi izanez gero, 4.4.x. bertsiora jaitsi dezakezu</p>';
<p>PHP eguneratu edo PHP bertsio berriagoa duen zerbitzari batera jo</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Orri hau ikusten baduzu <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paketea
zure ordenadorean instalatu ahal izan duzu. Zorionak!';
......
......@@ -68,10 +68,12 @@ $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Az adatok gyökérkönyvtára nem biztonság
$string['pathswrongadmindir'] = 'Nem létezik az admin könyvtár.';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP-bővítmény';
$string['phpversion'] = 'PHP-verzió';
$string['phpversionhelp'] = 'A Moodle használatához legalább a PHP 4.3.0 vagy 5.1.0 verziója szükséges
(az 5.0.x több ismert gond miatt nem ajánlott). Az Ön által használt
verzió {$a}. Frissítse a PHP-verziót, vagy térjen át újabb PHP-verziót
működtető gazdagépre! (5.0.x esetén visszatérhet a 4.4.x verzióhoz is)';
$string['phpversionhelp'] = 'A Moodle használatához legalább a PHP 5.6.5 verziója szükséges
(a 7.x bizonyos korlátokkal rendelkezik).</p>
<p> Az Ön által használt
verzió {$a}. </p>
<p>Frissítse a PHP-verziót, vagy térjen át újabb PHP-verziót
működtető gazdagépre!</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Azért látja ezt az oldalt, mert sikeresen telepítette és futtatja az {$a->packname} {$a->packversion} csomagot számítógépén. Gratulálunk!';
$string['welcomep30'] = 'A {$a->installername} tartalmazza azokat az alkalmazásokat, amelyekkel a Moodle számára kialakítható a működési környezet, azaz:';
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ $string['cliincorrectvalueerror'] = 'Erro: o valor "{$a->value}" não é permiti
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Valor incorreto, por favor tente novamente';
$string['clitypevalue'] = 'introduza valor';
$string['clitypevaluedefault'] = 'introduza valor, pressione a tecla Enter para usar o valor predefinido ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'Opções desconhecidas: {$a} Por favor use a opção --help';
$string['cliunknowoption'] = 'Opções desconhecidas: {$a}. Por favor use a opção --help';
$string['cliyesnoprompt'] = 'digite s (para sim) ou n (para não)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'deve estar instalada e ativa';
$string['environmentrequireversion'] = 'é requerida a versão {$a->needed} e está a correr a versão {$a->current}';
......
......@@ -66,7 +66,9 @@ $string['pathsunsecuredataroot'] = 'A localização da pasta de dados não é se
$string['pathswrongadmindir'] = 'A pasta <b>admin</b> não existe';
$string['phpextension'] = 'Extensão <b>{$a}</b> do PHP';
$string['phpversion'] = 'Versão do PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>A instalação do Moodle só é possível se o servidor tiver instalada a versão 4.3.0 ou 5.1.0 ( a versão 5.0.x apresenta vários problemas) ou superiores.</p><p>A versão atualmente instalada é <b>{$a}</b></p><p>É necessário atualizar esta versão do PHP ou mudar para um novo servidor que possua as referidas versões!<br />(Se a versão instalada for a 5.0.x é possível regredir para a versão 4.4.x)</p>';
$string['phpversionhelp'] = '<p>A instalação do Moodle só é possível se no servidor estiver instalada, pelo menos, a versão 5.6.5 do PHP (a versão 7.x tem algumas limitações).</p>
<p>A versão atualmente instalada é <b>{$a}</b>.</p>
<p>É necessário atualizar a versão do PHP ou mudar para um novo servidor que possua a referida versão!</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'A apresentação desta página confirma a correta instalação e ativação do pacote <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> no servidor.';
$string['welcomep30'] = 'Esta versão do pacote <strong>{$a->installername}</strong> inclui as aplicações necessárias para o correto funcionamento do <strong>Moodle</strong>, nomeadamente:';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment