Commit b9fe01bf authored by AMOS Bot's avatar AMOS Bot Committed by David Mudrák
Browse files

Automatic installer lang files (20110111)

parent 46f4c393
......@@ -33,5 +33,7 @@ $string['cliansweryes'] = 'نعم';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'خطأ، القيمة "{$a->value}" غير صحيحة من أجل "{$a->option}"';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'قيمة غير صحيحة، حاول مرة أخرى';
$string['clitypevalue'] = 'أدخل القيمة';
$string['clitypevaluedefault'] = 'ادخل القيم أو اضغط انتر (Enter) لإستخدام القيم الأفتراضية ({$a})';
$string['cliyesnoprompt'] = 'ادخل (Y) تعني نعم أو (N) تعني لأ';
$string['environmentrequireinstall'] = 'مطلوب تثبيته/تفيله';
$string['environmentrequireversion'] = 'مطلوب الأصدار {$a->needed} ، وانت تستخدم الأصدار {$a->current}';
......@@ -28,15 +28,21 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
$string['admindirname'] = 'Adresář pro správu (admin)';
$string['admindirname'] = 'Adresář se soubory pro správu serveru';
$string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk PRO INSTALOVÁNÍ. Jazyk pro stránky Moodlu a pro uživatele budete moci vybrat později.';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk tohoto průvodce instalací. Vybraný jazyk bude též nastaven jako výchozí jazyk stránek, ale to půjde případně později změnit.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
$string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} - průvodce instalací z příkazové řádky';
$string['databasehost'] = 'Databázový server';
$string['databasename'] = 'Název databáze';
$string['databasetypehead'] = 'Vyberte databázový ovladač';
$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
$string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
$string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';
$string['environmenthead'] = 'Kontrola programového prostředí...';
$string['environmentsub2'] = 'Každé vydání Moodle vyžaduje určitou minimální verzi PHP a několik povinných rozšíření PHP. Plná kontrola prostředí se provádí před každým instalací a upgrade. Prosím, kontaktujte správce serveru, pokud nevíte, jak nainstalovat novou verzi, nebo povolit rozšíření PHP.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola serverového prostředí selhala!';
$string['installation'] = 'Instalace';
$string['langdownloaderror'] = 'Bohužel, jazyk "{$a}" se nepodařilo nainstalovat. Instalace bude pokračovat v angličtine.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na hodnotu {$a}.</p>
......@@ -53,6 +59,11 @@ na hodnotu blízkou 40M. Nemáte-li taková práva, požádejte správce vašeho
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Bohužel, v některých případech tím vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybová hlášení), takže budete muset soubor .htaccess zase odstranit.</li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Cesty';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
$string['pathshead'] = 'Potvrdit cesty';
$string['pathsrodataroot'] = 'Do datového adresáře nelze zapisovat.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Do nadřazeného adresáře ({$a->parent}) nelze zapisovat. Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
$string['phpversion'] = 'Verze PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vyžaduje PHP alespoň verze 4.3.0 nebo 5.1.0 (PHP 5.0.x obsahuje množství chyb).</p>
<p>Nyní používáte PHP verze {$a}.</p>
......
......@@ -34,5 +34,7 @@ $string['cliincorrectvalueerror'] = 'Fejl, "{$a->value}" er en forkert værdi fo
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Forkert værdi, prøv igen!';
$string['clitypevalue'] = 'tast værdi';
$string['clitypevaluedefault'] = 'tast værdi eller brug standardværdien ved at trykke Enter';
$string['cliunknowoption'] = 'Ukendte options: {$a} Brug venligst --help option.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'j (betyder ja) og n (betyder nej)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'skal være installeret og aktiveret';
$string['environmentrequireversion'] = 'minimumskravet er version {$a->needed} og du kører {$a->current}';
File mode changed from 100755 to 100644
<?php
// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
//
// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/**
* Automatically generated strings for Moodle installer
*
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
* {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
$string['thislanguage'] = 'VakaViti';
......@@ -59,7 +59,7 @@ $string['pathsroparentdataroot'] = 'Le dossier parent ({$a->parent}) n\'est pas
$string['pathssubadmindir'] = 'Quelques rares hébergeurs utilisent « /admin » comme URL spéciale pour l\'accès à un tableau de bord ou d\'autres fonctionnalités. Malheureusement ceci entre en conflit avec l\'emplacement standard des pages d\'administration de Moodle. Vous pouvez corriger ceci en renommant le dossier admin de votre installation Moodle et en plaçant le nouveau nom choisi dans ce champ. Par exemple, <em>moodleadmin</em>. Ceci modifiera tous les liens de l\'administration de Moodle.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Un emplacement est nécessaire pour permettre à Moodle d\'enregistrer les fichiers déposés. Ce dossier doit être accessible en lecture et <strong>en écriture</strong> par le serveur web (dénomé « nobody » ou « apache » ou encore « www »), mais ne doit pas être accessible directement via le web. L\'installeur va tenter de le créer s\'il n\'existe pas.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Le chemin d\'accès complet au dossier d\'installation de Moodle.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'L\'adresse web complète par laquelle on accédera à Moodle. Il n\'est pas possible d\'accéder à Moodle depuis plusieurs adresses web différentes. Si votre site web possède plusieurs adresses web publiques, vous devez définir des redirections permanentes de toutes ces adresses, sauf celle qui est indiquée ici. Si votre site est accessible depuis un intranet et internet, indiquez ici l\'adresse publique et configurez le DNS de sorte que les utilisateurs de l\'intranet puissent également utiliser l\'adresse publique.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'L\'adresse web complète par laquelle on accédera à Moodle. Il n\'est pas possible d\'accéder à Moodle depuis plusieurs adresses web différentes. Si votre site web possède plusieurs adresses web publiques, vous devez définir des redirections permanentes pour toutes ces adresses, sauf celle qui est indiquée ici. Si votre site est accessible depuis un intranet et internet, indiquez ici l\'adresse publique et configurez le DNS de sorte que les utilisateurs de l\'intranet puissent également utiliser l\'adresse publique.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'L\'emplacement du dossier de données n\'est pas sûr';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Le dossier d\'administration n\'existe pas';
$string['phpextension'] = 'Extension PHP {$a}';
......
......@@ -30,7 +30,14 @@
$string['clianswerno'] = 'n';
$string['cliansweryes'] = 'y';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'שגיאה: ערך לא תקין
"{$a->value}" עבור "{$a->option}"';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'ערך שגוי, נסה שנית';
$string['clitypevalue'] = 'סוג הערך';
$string['clitypevaluedefault'] = 'סוג הערך, הקש Enter לשימוש בערך ברירת מחדל ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'אפשרויות לא מוכרות :
{$a}
אנא השתמש באפשרות העזרה.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'רשום y (שפרושו כן) או n (שפרושו לא)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'נדרש להתקין/לאפשר זאת';
$string['environmentrequireversion'] = 'גירסת {$a->needed} נדרשת ואתה מריץ {$a->current}';
......@@ -34,7 +34,7 @@ $string['chooselanguagehead'] = 'בחר שפה';
$string['chooselanguagesub'] = 'אנא בחר שפה עבור ההתקנה בלבד. תוכל לבחור בשפה שונה לאתר ולמשתמש באחד מהמסכים הבאים.';
$string['databasehost'] = 'מסד הנתונים המארח (host)';
$string['databasename'] = 'שם מסד הנתונים';
$string['dataroot'] = 'ספריית הנתנים';
$string['dataroot'] = 'ספריית הנתונים';
$string['dbprefix'] = 'Tables prefix';
$string['dirroot'] = 'ספריית ה-Moodle';
$string['environmenthead'] = 'בודק את הסביבה שלך...';
......
......@@ -65,8 +65,8 @@ $string['pathssubadmindir'] = 'Alcuni web host utilizzano la cartella /admin com
Tutti i link che puntano ai file di amministrazione di Moodle terranno conto di questa variazione.';
$string['pathssubdataroot'] = 'E\' necessario specificare una cartella dove Moodle inserirà i file caricati dagli utenti. Il web server (in genere \'nobody\' o \'apache\') DEVE avere i permessi di lettura e di scrittura su questa cartella. In aggiunta, la cartella dei dati NON DEVE essere direttamente accessibile via web. Se la Cartella dei dati non esiste, lo script di installazione tenterà di crearla.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Percorso assoluto della cartella di installazione di Moodle.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Indirizzo web per raggiungere l\'installazione. Non è possibile accedere a Moodle usando indirizzi multipli. Se il tuo sito ha indirizzi pubblici multipli, devi configurare dei re-indirizzamenti permanenti su tutti gli altri indirizzi.
Se il tuo sito è raggiungibile sia dalla Internet che dalla Intranet, allora usa l\'indirizzo Internet pubblico ed imposta il DNS in modo che anche gli utenti intranet possano accedere usando l\'indirizzo pubblico.
$string['pathssubwwwroot'] = 'Indirizzo web per accedere a Moodle. Non è possibile accedere alla stessa installazione Moodle usando più di un indirizzi web. Se il tuo sito usa più indirizzi web, devi configurare dei re-indirizzamenti permanenti per tutti gli altri indirizzi.
Se il tuo sito è raggiungibile sia dalla Internet che dalla Intranet, allora usa l\'indirizzo Internet pubblico ed imposta il DNS in modo che anche gli utenti della Intranet possano accedere usando l\'indirizzo pubblico.
Se l\'indirizzo è errato per favore correggilo nella barra degli indirizzi del browser per avviare nuovamente l\'installazione.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'La posizione della Cartella dei dati non è sicura';
$string['pathswrongadmindir'] = 'La cartella Admin non esiste';
......
......@@ -39,4 +39,4 @@ $string['cliunknowoption'] = '不明なオプション:
「--help」オプションを使用してください。';
$string['cliyesnoprompt'] = 'y (yes) または n (no) を入力してください。';
$string['environmentrequireinstall'] = '必ずインストールおよび有効化してください。';
$string['environmentrequireversion'] = 'バージョン {$a->needed} 以上が必須です。あなたは現在 {$a->current} を使用しています。';
$string['environmentrequireversion'] = 'バージョン {$a->needed} 以上が必須です。あなたは現在 {$a->current} を使用しています。';
......@@ -31,7 +31,8 @@
$string['admindirname'] = 'Administratora direktorijs';
$string['availablelangs'] = 'Pieejamās valodu pakotnes';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valodas izvēle';
$string['chooselanguagesub'] = 'Lūdzu, izvēlieties valodu, kas tiks lietota TIKAI instalēšanas laikā. Vietni un lietotājiem pieejamās valodas vēlāk varēsit izvēlēties citā ekrānā.';
$string['chooselanguagesub'] = 'Lūdzu izvēlieties šīs instalācijas valodu. Izvēlētā valoda tiks izmantota arī kā noklusētā šīs vietnes valoda, lai gan tā var tikt nomainīta vēlāk.';
$string['databasetypehead'] = 'Izvēlēties datubāzes draiveru';
$string['dataroot'] = 'Datu direktorijs';
$string['dbprefix'] = 'Tabulu prefikss';
$string['dirroot'] = 'Moodle direktorijs';
......
......@@ -38,5 +38,5 @@ $string['cliunknowoption'] = 'Opções não reconhecidas:
{$a}
Por favor use a opção --help.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'digite y (sim) ou n (não)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'deve ser instalado/habilitado';
$string['environmentrequireinstall'] = 'deve ser instalado e habilitado';
$string['environmentrequireversion'] = 'a versão {$a->needed} é necessária e você está usando a versão {$a->current}';
......@@ -30,17 +30,17 @@
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Impossível criar diretório lang';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Impossível criar diretório temp';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Impossível baixar componentes';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Impossível baixar arquivo ZIP';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Impossível fazer download dos componentes';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Impossível fazer download do arquivo ZIP';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Impossível achar componente';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Impossível salvar arquivo md5';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Impossível salvar arquivo ZIP';
$string['cannotunzipfile'] = 'Impossível descompactar arquivo ZIP';
$string['componentisuptodate'] = 'Componente atualizado';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Impossível fazer o controle do arquivo baixado';
$string['invalidmd5'] = 'md5 inválido';
$string['componentisuptodate'] = 'Componente está atualizado';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'A verificação do arquivo baixado falhou';
$string['invalidmd5'] = 'A variável de verificação estava errada - tente novamente';
$string['missingrequiredfield'] = 'Faltam informações obrigatórias';
$string['remotedownloaderror'] = 'O download do componente falhou, por favor verifique as configurações do proxy. A extensão cURL do PHP é altamente recomendada.<br /><br />Você precisar baixar o <a href="{$a->url}">arquivo</a> manualmente, copiar para "{$a->dest}" e descompactar lá.';
$string['wrongdestpath'] = 'Percurso do destino errado';
$string['wrongsourcebase'] = 'URL do recurso errado';
$string['wrongdestpath'] = 'Caminho do destino errado';
$string['wrongsourcebase'] = 'URL do recurso errada';
$string['wrongzipfilename'] = 'Nome do arquivo ZIP errado';
......@@ -32,7 +32,10 @@ $string['admindirname'] = 'Diretório Admin';
$string['availablelangs'] = 'Pacotes de idioma disponíveis';
$string['chooselanguagehead'] = 'Escolha um idioma';
$string['chooselanguagesub'] = 'Escolha um idioma a ser usado durante a instalação. Após a instalação você pode definir o idioma principal do site e outros idiomas a serem utilizados pelos usuários.';
$string['dataroot'] = 'Diretório Data';
$string['clialreadyinstalled'] = 'O arquivo config.php já existe, por favor use admin/cli/upgrade.php, se você quiser atualizar o seu site.';
$string['databasename'] = 'Nome da Base de Dados';
$string['databasetypehead'] = 'Escolha o driver da base de dados';
$string['dataroot'] = 'Diretório de Dados';
$string['dbprefix'] = 'Prefixo das tabelas';
$string['dirroot'] = 'Diretório Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Verificando o ambiente ...';
......@@ -51,6 +54,10 @@ Com esta operação Moodle será capaz de configurar o limite de memória sózin
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Alguns servidores não aceitam este procedimento e <b>todas</b> as páginas PHP do servidor ficam bloqueadas ou imprimem mensagens de erro. Neste caso será necessário excluir o arquivo .htaccess .</p>
</li></ol>';
$string['pathssubdirroot'] = 'Caminho completo do diretório para instalação do Moddle.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Endereço web completo onde o Moodle será acessado.
Não é possível acessar o Moodle usando múltiplos endereços. Se seu site tem múltiplos endereços públicos você deve configurar redirecionamentos permantentes em todos eles exceto esse. Se seu site é acessado tanto da Intranet como Internet, use o endereço público aqui e configure o DNS para que os usuários da Intranet possam usar o endereço público também. Se o endereço não estiver correto, por favo mude a URL no seu navegador para reiniciar a instalação com um valor diferente.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Diretório Admin não existe';
$string['phpversion'] = 'Versão do PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requer a versão 4.1.0 de PHP ou posterior.</p>
<p>A sua versão é {$a}</p>
......
......@@ -52,13 +52,14 @@ $string['memorylimithelp'] = '<p>PHP limit pamäte pre Váš server je momentál
<ol>
<li>Ak je to možné, znovu vytvorte PHP s <i>--enable-memory-limit</i>. Toto umožní Moodle samonastavenie limitu pamäte.</li>
<li>Ak máte prístup k Vášmu php.ini súboru, môžete zmeniť <b>memory_limit</b> nastavenie, napr. na 40M. Ak nemáte prístup k súboru, môžete sa na to spýtať Vášho administrátora.</li>
Na niektorých PHP serveroch, si môžete vytvoriť súbor .htaccess v Adresári Moodle, ktorý bude obsahovať tento riadok: <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
Na niektorých PHP serveroch, si môžete vytvoriť súbor .htaccess v Adresári Moodle, ktorý bude obsahovať tento riadok: <p><blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote></p>
<p>Avšak, na niektorých serveroch bude toto brániť <b>všetkým</b> PHP stránkam v práci (budete vidieť chyby, keď sa pozriete na stránky), takže budete musieť odstrániť súbor .htaccess.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Cesty';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Adresár súborov ({$a->dataroot}) nie je možné vytvoriť. ';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Inštalátor nemôže vytvoriť dátový adresár ({$a->dataroot}). ';
$string['pathshead'] = 'Vytvoriť cesty';
$string['pathsrodataroot'] = 'Kmeňový adresár nie je zapisovateľný';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nadriadený adresár ({$a->parent}) nie je zapisovateľný. Inštalátor nemôže vytvoriť dátový adresár ({$a->dataroot}). ';
$string['pathssubdataroot'] = 'Potrebujete adresár, kam Moodle bude ukladať nahrané súbory. Adresár by mal povoliť čítanie a zapisovanie údajov používateľom web serveru, ale nesmie byť prístupný priamo cez web rozhranie. Pokiaľ ešte neexistuje, inštalácia sa pokúsi o jeho vytvorenie. ';
$string['pathssubdirroot'] = 'Plná cesta adresára moodle inštalácie';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Umiestnenie dátového adresára nie je bezpečné';
......
<?php
// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
//
// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/**
* Automatically generated strings for Moodle installer
*
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
* {@link http://docs.moodle.org/en/Development:Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
$string['clianswerno'] = 'n';
$string['cliansweryes'] = 'y';
......@@ -28,8 +28,8 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
$string['cannotcreatelangdir'] = 'மொழிக் கோப்புறையை உருவாக்க முடியவில்லை.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'தற்காலிகக் கோப்புறையை உருவாக்க முடியவில்லை.';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'மொழி அடைவை உருவாக்க முடியவில்லை';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'தற்காலிக அடைவை உருவாக்க முடியவில்லை';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'கூறுகளைப் பதிவிறக்க முடியவில்லை.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP கோப்பைப் பதிவிறக்க முடியவில்லை.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'கூறைக் காணவில்லை.';
......
......@@ -32,8 +32,10 @@ $string['admindirname'] = 'நிர்வாகக் கோப்புறை'
$string['availablelangs'] = 'இருக்கும் மொழிக்கட்டுகள்';
$string['chooselanguagehead'] = 'மொழி ஒன்றைத் தெரிவு செய்க';
$string['chooselanguagesub'] = 'தயவு செய்து நிறுவலுக்கான மொழியைத் தெரிவு செய்க. தளத்திற்கான மற்றும் பயனாளருக்கான மொழிகளைப் பின்னர் தெரிவு செய்யலாம்.';
$string['databasehost'] = 'தரவுத்தள host';
$string['databasename'] = 'தரவுத்தளப் பெயர்';
$string['dataroot'] = 'தரவுக் கோப்புறை';
$string['dbprefix'] = 'அட்டவணை prefix';
$string['dbprefix'] = 'அட்டவணை முன்னொட்டு';
$string['dirroot'] = 'Moodle கோப்புறை';
$string['environmenthead'] = 'உங்கள் சூழல் சோதிக்கப்படுகிறது.';
$string['installation'] = 'நிறுவல்';
......@@ -54,6 +56,9 @@ $string['memorylimithelp'] = '<p>உங்களுடைய சேவையக
<p>எப்படியாயினும், சில சேவையகங்களில் இது வேலை செய்வதிலிருந்து <b>அனைத்து</b> PHP பக்கங்களை தடுக்கும்(நீங்கள் பக்கங்களை பார்க்கின்ற போது தவறுகளை பார்ப்பீர்கள்) ஆகையால் நீங்கள் .htaccess கோப்பை நீக்க வேண்டியிருக்கும்.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'பாதைகள்';
$string['pathshead'] = 'பாதைகளை ஊர்ஜிதப்படுத்து';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP நீட்சி';
$string['phpversion'] = 'PHP பதிப்பு';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle குறைந்தளவு ஒரு PHP பதிப்பின் 4.3.0 or 5.1.0 ஐ (5.0.x அறியப்பட்ட பிரச்சினைகளின் ஒரு எண்ணிக்கையைக் கொண்டிருக்கின்றது) வேண்டுகின்றது).</p>
<p>நீங்கள் தற்போதைய பதிப்பு {$a} ஐ இயக்குகின்றீர்கள்</p>
......
......@@ -31,3 +31,4 @@
$string['language'] = 'மொழி';
$string['next'] = 'அடுத்தது';
$string['previous'] = 'முன்னைய';
$string['reload'] = 'மீள ஏற்றுக';
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment