Commit 75066aab authored by Dan Poltawski's avatar Dan Poltawski
Browse files

Merge branch 'install_28_STABLE' of...

Merge branch 'install_28_STABLE' of https://git.in.moodle.com/amosbot/moodle-install into MOODLE_28_STABLE
parents 22277cfa 16fce86c
......@@ -31,6 +31,6 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['language'] = 'Език';
$string['next'] = 'Следваща';
$string['previous'] = 'Предишна';
$string['next'] = 'Още';
$string['previous'] = 'Обратно';
$string['reload'] = 'Презареждане';
......@@ -49,19 +49,19 @@ $string['environmentsub2'] = 'Každé vydání Moodle vyžaduje určitou minimá
$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola serverového prostředí selhala!';
$string['installation'] = 'Instalace';
$string['langdownloaderror'] = 'Bohužel, jazyk "{$a}" se nepodařilo nainstalovat. Instalace bude pokračovat v angličtine.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na hodnotu {$a}.</p>
$string['memorylimithelp'] = '<p>Limit paměti pro PHP skripty je na vašem serveru momentálně nastaven na {$a}.</p>
<p>To může později způsobovat Moodlu problémy, zvláště při větším množství modulů a/nebo uživatelů.</p>
<p>Je-li to možné, doporučujeme vám nastavit v PHP vyšší limit, např. 40M. Můžete to provést několika způsoby:
<p>Je-li to možné, doporučujeme vám nastavit v PHP vyšší limit, např. 40M. Můžete to provést několika způsoby:</p>
<ol>
<li>Můžete-li, překompilujte PHP s volbou <i>--enable-memory-limit</i>.
Moodle si tak bude sám moci nastavit potřebný limit.</li>
<li>Máte-li přístup k souboru php.ini, změňte nastavení <b>memory_limit</b>
na hodnotu blízkou 40M. Nemáte-li taková práva, požádejte správce vašeho webového serveru, aby toto nastavení provedl on.</li>
<li>Na některých serverech můžete v kořenovém adresáři Moodlu vytvořit soubor .htaccess s následujícím řádkem:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
<p>Bohužel, v některých případech tím vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybová hlášení), takže budete muset soubor .htaccess zase odstranit.</li>
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Bohužel, v některých případech tím vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybová hlášení), takže budete muset soubor .htaccess zase odstranit.</p></li>
</ol>';
$string['paths'] = 'Cesty';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
......
<?php
// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
//
// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/**
* Automatically generated strings for Moodle installer
*
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
* {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['parentlanguage'] = 'dk';
$string['thislanguage'] = 'Dansk (kursus)';
......@@ -35,8 +35,8 @@ $string['cannotcreatetempdir'] = 'לא ניתן ליצור סיפרייה זמנ
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'לא ניתן להוריד רכיבים.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'לא ניתן להוריד קובץ ZIP.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'הרכיב לא נמצא.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'לא ניתן לשמור קובץ md5.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'לא ניתן לשמור קובץ ZIP.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'לא ניתן לשמור קובץ md5';
$string['cannotsavezipfile'] = 'לא ניתן לשמור קובץ ZIP';
$string['cannotunzipfile'] = 'לא ניתן לפתוח את קובץ ה-ZIP.';
$string['componentisuptodate'] = 'הרכיב מעודכן.';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'נכשלה בדיקת הקובץ המורד.';
......
......@@ -104,7 +104,7 @@ $string['welcomep50'] = 'השימוש בכל היישומים בחבילה זו
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">קוד פתוח</a>
והיא מופצת תחת רשיון
<a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>';
$string['welcomep60'] = 'העמודים הבאים יובילו אותך בצורה פשוטה דרך כמה צעדים לעיצוב הגדרות <strong>Moodle</strong> במחשבך.
תוכל לאשר את הגדרות ברירת המחדל או, באפשרותך, לשנותם לפי צרכיך.';
$string['welcomep60'] = 'העמודים הבאים יובילו אותך בצורה פשוטה דרך כמה צעדים לקביעת הגדרות <strong>Moodle</strong> בשרת.
ניתן לאשר הגדרות בררת־המחדל או לשנותם לפי צרכיך.';
$string['welcomep70'] = 'הקש על לחצן ה"המשך" למטה כדי להמשיך עם הגדרת ה-<strong>Moodle</strong>';
$string['wwwroot'] = 'כתובת האתר';
......@@ -32,6 +32,7 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['clianswerno'] = 'एन';
$string['cliansweryes'] = 'वाई';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'त्रुटि, "{$a->option}" के लिए गलत मान जो की "{$a->value}" है';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'ग़लत मान, कृपया पुनः प्रयास करें';
$string['clitypevalue'] = 'टाइप मूल्य';
$string['cliyesnoprompt'] = 'टाइप Y (का मतलब है हाँ) या N (का मतलब है नहीं )';
......@@ -42,7 +42,7 @@ $string['cannotsavemd5file'] = 'Enregistrament del fichièr md5 impossible';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Enregistrament del fichièr ZIP impossible';
$string['cannotunzipfile'] = 'Descompression del fichièr ZIP impossibla';
$string['componentisuptodate'] = 'Lo component es a jorn';
$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Una error de banca de donadas s\'es produsida [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Una error de banca de donadas s\'es producha [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'La verificacion del fichièr telecargat a fracassat';
$string['invalidmd5'] = 'Lo còde de contraròtle md5 es pas valid';
$string['missingrequiredfield'] = 'Un camp obligatòri es pas completat';
......
<?php
// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
//
// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/**
* Automatically generated strings for Moodle installer
*
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
* {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'ଓଡ଼ିଆ';
......@@ -43,8 +43,12 @@ $string['dbprefix'] = 'Prefix tabele';
$string['dirroot'] = 'Director Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Se verifică mediul...';
$string['installation'] = 'Instalare';
$string['langdownloaderror'] = 'Din păcate, limba "{$a}" nu a putut fi descărcată. Procesul de instalare va continua în limba engleză.';
$string['paths'] = 'Căi';
$string['pathshead'] = 'Confirmare căi';
$string['pathssubdirroot'] = '<p>Calea completă către directorul care conține codul Moodle .</p>';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Locația dataroot nu este sigură';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Directorul admin nu există';
$string['phpextension'] = 'extensie PHP {$a}';
$string['phpversion'] = 'Versiune PHP';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
......
......@@ -34,9 +34,9 @@ $string['clianswerno'] = 'n';
$string['cliansweryes'] = 'y';
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'ผิดพลาด, ค่าต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง "{$a->value}" สำหรับ "{$a->option}"';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'ค่าไม่ถูกต้องกรุณาลองใหม่อีกครั้ง';
$string['clitypevalue'] = 'ประเภทของค่า';
$string['clitypevalue'] = 'พิมพ์ค่า';
$string['clitypevaluedefault'] = 'ประเภทของค่า กด Enter หากต้องการใช้ค่าที่ตั้งไว้ ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'ตัวเลือกที่ไม่สามารถระบุได้ : {$a}';
$string['cliunknowoption'] = 'ตัวเลือกที่ไม่สามารถระบุได้ : {$a} กรุณาเลือก การช่วยเหลือ';
$string['cliyesnoprompt'] = 'พิมพ์ y (สำหรับ ใช่) หรือ n (สำหรับ ไม่)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'ต้องการเพื่อทำการติดตั้ง/เปิดใช้งาน';
$string['environmentrequireversion'] = 'ต้องการเวอร์ชัน {$a->needed} ขณะนี้ท่านกำลังใช้งานเวอร์ชัน {$a->current}';
......@@ -33,3 +33,4 @@ defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['language'] = 'ภาษาที่ใช้ในเว็บ';
$string['next'] = 'ต่อไป';
$string['previous'] = 'หน้าก่อน';
$string['reload'] = 'โหลดใหม่';
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment